Telefon: +36 1 214 3855


VILÁGOKON ÁT

Barangolás a metafizika birodalmában


A filozofikus hangvételű, 12 részes ismeretterjesztő sorozat — Lőrincz Gabriella szerkesztésében, rendezésében és műsorvezetői kalauzolásával — az emberi élet nagy és örök dilemmáit veszi sorra, ha nem is a teljesség, de az elmélyültség igényével.

Vállalt céljai között tartja számon olyan gondolkodásbeli, világszemléleti alternatívák megfogalmazását, melyek alapjaikban ősi kultúrkörök tudáskincséből táplálkoznak, de amelyek - modern korunk kihívásaira válaszolva - a kísérleti tudomány jövőbemutató, olykor merész hipotéziseivel egészülnek ki.

Az „összefüggések tudományáról” van szó, amely meglátja a világ jelenségeiben az analógiás megfeleléseket, összetartozásokat, a materiális tényezők mellett a szellemi valóságok létezését, az Ember-Föld-Univerzum hármas látóhatárának egybefüggő kapcsolatát.

Az egyenként kb. 50 perces filmek témaválasztása az integráció eszméjét tartja szem előtt, azaz a minden ember közös sorsát érintő kérdések, valamint a vallások közös gyökerét adó metafizikai világkép fogalmai szolgálnak alapjául.

 

 

1) Az anyag: káprázat, vagy valóság?

 • Prof. Dr. László Ervin filozófus,
 • Héjjas István kutatómérnök,
 • Dúl Antal teológus,
 • Dr. Gelléri Júlia homeopatikus orvos,
 • Paulinyi Tamás para-kutató,
 • Szepes Mária írónő

 

2 ) Polaritás: a kétarcú valóság

 • Jankovics Marcell filmrendező
 • Prof. Dr. Tóth Tibor informatikus
 • Daubner Béla pszichiáter
 • Szepes Mária írónő
 • Dúl Antal teológus

 

3) Őselemek, őstörvények: a mindenség pillérei

 • Mireisz László filozófus,
 • Dr. Simoncsics Péter orvos,
 • Héjjas István kutatómérnök,
 • Dúl Antal teológus,
 • Prof. Dr. Tóth Tibor informatikus

 

4) Tér, idő, tudat: dimenziók hálója

 • Hankiss Elemér szociológus,
 • Dúl Antal teológus,
 • Makovecz Imre építész,
 • Paulinyi Tamás para-kutató, Müller Péter író

 

5) Az élet lehelete: céllal, céltalanul?

 • Prof. Dr. Tóth Tibor informatikus,
 • Grandpierre Attila csillagász,
 • Dúl Antal teológus,
 • Paulinyi Tamás para-kutató,
 • Mireisz László filozófus

 

6) Az érző élet

 • Dúl Antal teológus,
 • Tasi István kultúrantropológus,
 • Hankiss Elemér szociológus,
 • Müller Péter író

 

7) A tudatos élet

 • Müller Péter író,
 • Sári László kelet-kutató,
 • Mireisz László filozófus,
 • Bakos Attila író,
 • Dúl Antal teológus

 

8) Vágyaink világa: kísértések örvényében

 • Bagdy Emőke pszichológus,
 • Tarr Bence kultúrantropológus,
 • Domján László agykontroll,
 • Dúl Antal teológus

 

9) Elménk birodalma: tudat, módosult tudat

 • Lednyiczky Gábor bioinformatikus,
 • Váradi Tibor vallásbölcsész,
 • Daubner Béla pszichiáter,
 • Paulinyi Tamás para-kutató,
 • Dúl Antal teológus

 

10) Művészetek üzenete: az ihlettől a manifesztációig

 • Müller Péter író,
 • Dúl Antal teológus,
 • Pap Gábor művészettörténész,
 • Vásáry Tamás karmester

 

11) Sorsunk kódjai: szabadság, vagy determináció?

 • Czeizel Endre genetikus,
 • Hankiss Elemér szociológus,
 • Popper Péter valláspszichológus,
 • Rácz Géza filozófus-szerzetes,
 • Dúl Antal teológus

 

12) Az Ég akarata: asztrológia, Ji king, Tarot

 • Tarr Bence kultúrantropológus,
 • Mireisz László filozófus,
 • Müller Péter író,
 • Kazanlár Emil Tarot-festő

 

 

Hazai szellemi életünk rangos és közismert szereplői, valamint a kevésbé ismert, ám nagy tudású előadók értő és érzékeny módon hozzák közelünkbe önnön létezésünk olyan végső kérdéseit, melyekkel a hétköznapok forgatagában nem foglalkozunk, sőt, inkább hárítjuk a velük való találkozást. Holott mindannyiunk számára megoldandó életfeladat a harmónia elérése, a sorsfordulókban való helytállás, vagy akár a mulandósággal való szembenézés.

Ennek jegyében hallhatják majd Hankiss Elemér gondolatait az idővel harcoló ember természetrajzáról, az élet érző, sebezhető jellegéről, a szabadság és determináció dilemmájáról. Jankovics Marcell jelképszakértő-rajzfilmrendező a világ kettősségeit, a dualitás ellentétpárjait elemzi, László Ervin professzor pedig az anyag rejtelmeiről, valamint a racionális és intuitív gondolkodásmód szükséges egyensúlyáról szól.

Sári László kelet-kutató az ősi keleti és a mai nyugati életeszmény különbségeit, Daubner Béla pszichiáter a lélek ellentmondásait, s a módosult tudatállapotok, illetve a jóga mentális fejlesztő funkcióját mutatja be.

Grandpierre Attila csillagász a pusztán materialisztikus szemlélet beszűkítő hatásáról beszél, Szepes Mária írónő pedig az ideák világának mindennapi, teremtő jellegére mutat rá.

Müller Péter író a változásokhoz való viszonyulásunkhoz ad támpontokat, de szól a szenvedélyek átalakításának, s a tudatos életvezetésnek a művészetéről is, ugyanúgy, mint a Ji King ősi, kínai sorselemző rendszer mai, segítő szerepéről.

Popper Péter valláspszichológus a szorító döntéshelyzetekben való helytállást, és a pszichés tartás fontosságát emeli ki. Domján László a vágyak két arcát, pusztító és teremtő erejét hasonlítja össze, míg Bagdy Emőke pszichológus ugyanezek lélektani megoldásairól beszél. Bakos Attila filozófus gondolatai a planetáris tudat mibenlétéről szólnak, Dr. Czeizel Endre genetikus pedig a sors és a gének kapcsolatát vizsgálja.

Vásáry Tamás karmester a művészetek felemelő, transzcendáló képességéről vall, csakúgy, mint Pap Gábor művészettörténész, aki a művészi ihlet rejtélyes eredetét kutatja. Makovecz Imre a tér és hely spirituális vonatkozásait hozza közelebb, Tarr Bence kultúrantropológus a mítoszok üzenetét közvetíti számunkra, míg Kazanlár Emil festőművész a Tarot-kártya szakrális világába vezet el.

Héjjas István kutatómérnök a távol-keleti filozófiák és a modern tudomány hasonlóságairól fejti ki meglátásait, Rácz Géza fiozófus pedig a sorsalakítás és a „karma” összefüggéseit taglalja. Tasi István kultúrantropológus a lélek fogalmának hindu értelmezését adja.

Paulinyi Tamás para-kutatót a tudat mindent átható jelenségéről, az aura mibenlétéről halljuk és olyan új fogalmakra nyílhatunk meg általa, mint „morfogenetikus, vagy pszi-mező”. Váradi Tibor a szellemtudományok szemszögéből, Lednyiczky Gábor pedig biofizikai aspektusból közelíti meg az emberi elme adottságait és távlatait.

Dr. Tóth Tibor informatikus professzor az ősrobbanáselmélet és az evolúcióelmélet hiányosságairól fejti ki nézeteit, nyitott szellemiségű orvosok pedig – Dr. Simoncsics Péter és Dr. Gelléri Júlia - a homeopátia, az akupunktúra és a biológiai energia elméleti hátterét ismertetik.

Mireisz László filozófus, buddhista tanító egyaránt állást foglal úgy az őselemek, őstörvények témájában, az önismereti utak, valamint a félreértett asztrológia rehabilitációjának tárgyában, mint az eszmetörténeti korszakok bemutatásában.

Dúl Antal teológus pedig, - aki csaknem minden téma felkért hozzászólója, - Hamvas Béla látásmódjának hiteles tolmácsolásával visz új szempontokat választott tárgyunk elemzésébe.

 

******

 

 

á Vissza a főoldalra
Közreműködőkâ